PHO-KM หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
ตารางสอบ'กลาง'ภาค 1/2561(16-19/07/2561)
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-07-13 09:27:21 7
28-06-61 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-06-28 21:51:12 17
26-06-61 คณะผู้ศึกษาดูงานจากเหอหยวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-06-26 20:27:04 19
15-17/06/61 เข้าค่ายธรรมะ ม.4 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-06-20 07:04:41 34
12-14/06/61 เข้าค่ายธรรมะ ม.4 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-06-15 13:47:09 37
05-07/06/61 เข้าค่ายธรรมะ ม.1 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-06-11 07:33:47 37
31/05/61-02/06/61 เข้าค่ายธรรมะ ม.1 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-06-11 07:31:17 36
28-05-61 แนะนำครูใหม่ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-05-28 20:12:07 39
27-05-61 ประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากรฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(นักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3ม.5 และ ม.6)
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-05-27 21:03:57 42
12-13/05/61 คณะครู อบรมจัดทำหน่วยการเรียนรู้ สู้การสร้างนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561'เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม'
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-05-13 17:28:00 48
10-05-61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ม.1 และ ม.4
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-05-13 17:09:54 50
10-05-61 ประชุมครูเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน และส่งครูศรัญภัสสร์ อังกูรสิริปรีชา ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-05-13 17:00:13 46
03-05-61 ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน ชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-05-03 11:05:34 49
08-04-61 มอบตัวนักเรียน ม.4 เก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-04-09 07:40:36 70
07-04-61 มอบตัวนักเรียน ม.1 เก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-04-07 11:28:42 70
19-23,26 ก.พ. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ข้อสอบกลาง ม.1วันที่ 19 ก.พ. 61/ม.2วันที่20 ก.พ. 61)
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-02-16 17:42:57 78
28-01-61 ค่ายภาษาอังกฤษ
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-02-05 12:30:23 85
29-01-61 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย วิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง กลุ่มเยาวชนและครูในสถานศึกษา
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-01-29 21:38:33 95
21,29-01-61 ยินดีกับคนเก่งของเรา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 256 ณ จังหวัดนครนายก
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-01-29 21:24:37 82
29-01-61 สมาคมศิษย์เก่าโพธิสัมพันธ์มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ไม่ระบุ
เมื่อ : 2018-01-29 21:01:51 92
กำลังแสดงหน้า 1/18
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

Pho-KM © 2013


Generated 0.541424 sec.